Revitel: omgeving als stimulans voor optimaal herstel

Multi-service facilitair dienstverlener EW Facility Services is één van de leveranciers van Revalidatiehotel Topaz Revitel in Leiden. Voor beide partijen een uitdagende samenwerking die vraagt om een specifieke dienstverlening. Een unieke mix op het snijvlak van hotel (hospitality, beleving en dienstverlening) en zorg (technisch en medisch). Ervaring in de hotelbranche, maatwerk en een uniek all-in concept gaven voor Topaz Revitel de doorslag voor het aangaan van de samenwerking.

Revalidatiehotel Topaz Revitel is in 2014 geopend en biedt gasten revalidatie aan in een hotelsetting. Een vernieuwend concept, waarbij de wensen en/of eisen van de gasten centraal staan, zoals kwartiermaker Marjolein Ludikhuize (tegenwoordig gebiedsmanager voor Revitel) benadrukt. Revalideren gaat beter in een inspirerende omgeving!

Revalidatiehotel Topaz Revitel is gehuisvest op een bijzondere plek. Pal tegenover het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), vlak achter het Centraal Station en op loopafstand van de binnenstad. Hagelnieuwe hoogbouw, een fraaie, open architectuur. Speciaal is de locatie ook vanwege de medegebruikers van het gebouw: het roc (regionaal opleidingscentrum) en Sporthotel Fitland Hampshire. “Een levendige omgeving, met jonge mensen, reuring. Zo’n inspirerende plek draagt er toe bij dat onze gasten sneller revalideren. Ze worden niet afgeschermd, maar maken gewoon weer onderdeel uit van de wereld buiten het revalidatiehotel”, weet Alice Abrahamse, manager Operations ad interim bij Topaz Revitel.

Het revalidatiehotel heeft een regionale functie. Ziekenhuizen in de omgeving kunnen patiënten na een medische ingreep doorverwijzen om er op een comfortabele plek te herstellen en revalideren. Vaak gaat het om de groep kwetsbare ouderen met multi-problematiek. “Al zien we ook een toename van het aantal fitte en vitale ouderen. Het concept is een welkom alternatief
op verpleegzorg aan huis (steeds moeilijker te organiseren en te betalen) en verpleeghuizen. Met name jongere, vitale patiënten zien er tegenop op in zo’n omgeving te herstellen. Op een plek waar
bewoners veelal op leeftijd en hulpbehoevend zijn en waar nauwelijks sprake is van enige privacy. Daar valt het niet mee jezelf op te peppen, er de benen weer onder te krijgen.”

De 76 kamers (waarvan twaalf tweepersoons) in het revalidatiehotel hebben niets weg van een ziekenhuisomgeving. Het zijn echte hotelkamers, stijlvol ingericht met natuurstenen vloeren, luxe
materialen, warme kleurstellingen en meubilair dat je niet in een zieken- of verpleeghuis tegenkomt. “Herstellen doen gasten bij ons in een hotelsetting, in de prettige wetenschap dat professionele
medische zorg en ondersteuning 24 uur per etmaal beschikbaar zijn”, zegt Bernadien van der Leden, manager Zorg.

Revitel is een oplossing op het gebied van tijdelijke zorg. Iedere gast gaat weer naar huis of, als dat niet gaat, vanuit het revalidatiehotel naar een andere voorziening. Tijdens het verblijf ontbreekt
het gasten aan niets. Naast de fraaie hotelkamers, fitness en fysiotherapie, worden alle denkbare faciliteiten geboden. Zoals het sfeervolle restaurant – ook voor familie en vrienden – of zelfs roomservice.

Maar vanzelf gaat het allemaal niet. “Revalideren is hard werken en de regie van herstel ligt primair bij de gasten zelf, zegt Tini Zitman, eveneens manager Zorg bij Topaz Revitel. “Zelfredzaamheid is de sleutel tot spoedig herstel. Ons serviceniveau ligt hoog, maar het is niet: u roept en wij draaien. We zijn altijd op zoek naar de beste manier om gasten te stimuleren. Deze hotelsetting en ons zorgaanbod is er op gericht gasten zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen laten gaan. Een gemiddeld verblijf duurt hier zes tot acht weken, daarna zijn gasten voldoende hersteld.” Wie voor het
comfort en de gastvrijheid van Topaz Revitel kiest, kan rekenen op persoonlijk maatwerk in zorg. Om te bepalen hoe dat eruit ziet, wordt bij de intake van iedere gast een individueel plan opgesteld, in nauwe samenspraak met de arts. De gast is leading en verantwoordelijk voor de doelen die gesteld worden. Bernadien van der Leden: “Die doelen worden helder geformuleerd. Wat wil je bereiken, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig, welke medische disciplines spelen een rol? We hebben fysiotherapeuten in huis, maar ook diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten en verpleegkundigen. Is er andere deskundigheid nodig, dan wordt die geregeld. Elke dag wordt hier gewerkt aan herstel. Individueel en in groepsverband. Een hoog serviceniveau betekent niet dat we alles uit handen nemen, liever niet zelfs. Deze werkwijze vereist een andere houding van onze medewerkers. Dat is soms best verwarrend, we willen gasten van dienst zijn, zijn er om hen te helpen. Maar tegelijk moeten we onze vooringenomenheid in het bieden van zorg loslaten.”

De gemiddelde leeftijd van de gasten in het hotel schommelt rond de 65 à 70 jaar, maar Alice Abrahamse ziet ook steeds vaker jongere gasten inchecken. Zij kiezen voor Topaz Revitel, omdat de omgeving veel dichter bij hun behoefte en belevingswereld staat dan een verpleeghuis. “Met wifi op alle kamers kun je hier zelfs aan het werk als het moet.”

De veranderende financiering van gezondheidszorg vraagt daarnaast om aanpassingen in het aanbod van zorg. Een revalidatiehotel is hierop een antwoord. Verzekeraars doen graag mee, zij willen dat patiënten zo snel mogelijk herstellen. Het aanbod van het Leidse revalidatiehotel is hierop toegespitst: stimulerende zorg, gericht op goed en snel herstel in een omgeving waar mensen zich prettig voelen.

Vanuit dat oogpunt heeft Topaz Revitel de keuze in leveranciers herzien. Ook zij dragen elke dag bij aan het welzijn en de beleving van de gast. EW Facility Services is er, vanuit de ervaring in de hotelbranche, op gericht het gasten naar de zin te maken. Alice Abrahamse: “EW Facility Services heeft onze vraag goed begrepen, is in staat meer flexibiliteit te bieden. En weet de beweging naar de gast te maken, vanuit respect, oprechte belangstelling en gastvrijheid. Komt een schoonmaakmedewerker niet gelegen, dan wordt het werk op een later moment die dag uitgevoerd. Zonder
probleem. Werken in deze branche draait niet alleen om technische prestaties, maar ook om de beleving van de gast. EW Facility Services is in staat service en gastvrijheid te combineren met goede schoonmaakservice.”

Het all-in concept, dat EW Facility Services introduceerde, heeft voor Topaz Revitel meegespeeld. Er werd een prestatiecontract op kamers vastgelegd, een flexibele berekening, waarbij het kostenpallet wordt versleuteld in een kamerprijs. “Voor alle werkzaamheden wordt voortaan één vaste prijs gehanteerd. Is een kamer niet bezet, dan lopen de kosten niet door. EW Facility Services is hierin vooruitstrevend, dat heeft ons echt positief verrast.”

Getrainde dienstverleners, maatwerk voor Topaz Zorghotel

De medewerkers van EW Facility Services, die bij revalidatiehotel Topaz Revitel aan het werk gaan, volgen een specifieke training. Ze beginnen met een opleiding, die SVS (de opleider in schoonmaakland) samen met EW Facility Services ontwikkelde. Deze opleiding is gericht op technische aspecten in professioneel schoonmaken in de gezondheidszorg. Daarnaast krijgen de medewerkers een door EW Facility Services zelf verzorgde training in houding, gedrag en gastvrijheid in de zorgsector. De training is toegesneden op de zorgomgeving en is vooral gericht op het contact met de gast en het zorgpersoneel in het hotel.